Behandling af personoplysninger

Når du er kunde hos Verdo, behandler Verdo en række personoplysninger om dig.

Behandling af personoplysninger

Når du er kunde hos MEH, behandler MEH en række personoplysninger om dig.

Som udgangspunkt behandler MEH følgende oplysninger om dig:

  • Navn, adresse og kontaktoplysninger

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at levere el, tjenesteydelser, energirådgivning, informationer og nyheder.

I forbindelse med MEHs behandling af dine personoplysninger, videregiver MEH dine personoplysninger til en række underdatabehandlere, herunder særligt softwareleverandører.

  • Hos Verdo sørger vi altid for, at vores databehandlere efterlever den gældende lovgivning om persondata.
  • Vi behandler dine oplysninger med høj fokus på sikring af persondata. Du kan læse mere i Verdo-koncernens databeskyttelsespolitik her: https://www.verdo.com/dk/det-med-smaat/persondatapolitik/


Du skal være særligt opmærksom på, at du som registreret har en række rettigheder, herunder blandt andet ret til indsigt i, hvilke oplysninger MEH har registreret om dig og ret til at få slettet dine oplysninger.


Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, skal klagen indgives til Datatilsynet. Du finder klagevejledning på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.