Klagemuligheder

Vores mål er at have markedets mest tilfredse kunder. Og selv hvis det skulle ske, at din opfattelse af en sag er anderledes end vores, skal det være enkelt at være kunde hos os.

Klagemuligheder

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Verdo-koncernen på telefon 8911 4848 eller e-mail: info@verdo.com

Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens, Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, via www.forbrug.dk, e-mail: kfst@kfst.dk eller telefon: 4171 5000.

Du kan også anvende EU-kommissionens online klageportal, hvilket dog hovedsageligt vil være relevant, hvis du er forbruger med bopæl uden for Danmark. Du finder klageportalen her.