Vilkår for persondatapolitik

Persondatapolitik

Politik for behandling af personoplysninger for alle Verdos selskaber, herunder Midtjysk Elhandel. (Opdateret 16.04.2020)

 1. Dataansvarlige
  Verdo-koncernen består af en række selskaber, som leverer forskellige ydelser til sine privatkunder og erhvervssamarbejder. Denne persondatapolitik er gældende for alle Verdo’s selskaber. Alt afhængigt af, hvilke ydelser MEH leverer til dig, eller du leverer til MEH, er følgende selskab dataansvarlig for dine personoplysninger. CVR og selskabsopversigt. 2. Kontaktoplysninger
  Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, kan du altid henvende dig til:
  Midtjysk Elhandel A/S
  Agerskellet 7, 8920 Randers NV
  Telefon: 89 11 48 48
  Email: kontakt@meh.dk

 3. Verdo’s behandling af dine oplysninger

El, vand og varmekunder
MEH indsamler og anvender personoplysninger, som er nødvendige for at levere ydelser, varer eller oplysninger til dig. Vi anvender hjemlen i databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1 litra b. Derudover anvender vi dine oplysninger til at lave segmentering med det formål at øge kendskabet til vores kundegrupper. Her anvender vi hjemlen i Databeskyttelsesforordningens Art. 6 stk. litra f. Uanset hvilken ydelse eller vare MEH leverer til dig, behandler Verdo som udgangspunkt følgende oplysninger om dig:

 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer og emailadresse
 • Måler-/installationsnummer og forbrugsdata (gælder kun el-/vand-/varmeforsyningskunder)

I nogle tilfælde indsamles oplysninger om dig fra ejendomsmæglere, VVS-installatører, udlejere mv.

Vi behandler oplysningerne om dig, så længe MEH leverer ydelser eller varer til dig, og vi sletter/anonymiserer dine personoplysninger, når vi ikke længere har brug for dem, i det omfang det er teknisk muligt.

Det betyder, at dine personoplysninger som udgangspunkt bliver slettet/anonymiseret 5 år efter

 • du er fraflyttet MEH’s forsyningsområde eller har opsagt alle aftaler med Verdo, og
 • alle udeståender/tvister mellem dig og Verdo er afsluttet.


Der kan være konkrete undtagelser til disse slettefrister.


Særligt vedrørende behandling af CPR-nummer
Datahub:
Hvis du køber strøm hos Verdo, eller hvis du er tilsluttet El-net, behandler vi dit CPR-nummer. Dette er nødvendigt for at kunne registrere dig som kunde i datahubben og levere/distribuere strøm til dig.

Datahubben er ejet og administreret af Energinet.dk, som med hjemmel i Elforsyningsloven kræver kundens CPR-nummer til oprettelse af kunden som el-/elnet kunde i datahubben.
Verdo har derfor en retlig forpligtelse (Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 litra c) til at indhente dit CPR-nummer, og det er således ikke muligt at levere/distribuere strøm til dig uden dit CPR-nummer.

Du kan læse mere om datahubben på www.energinet.dk.

 

e-Boks og NemKonto:
Hvis du køber el, vand eller varme hos Verdo, behandler vi muligvis også dit CPR-nummer til at sende breve, årsopgørelser mv. til dig via e-Boks og/eller til at udbetale eventuelle beløb til dig via NemKonto.

Verdo behandler udelukkende dit CPR-nummer til brug af e-Boks og NemKonto, hvis du frivilligt har oplyst dit CPR-nummer til Verdo til dette formål og dermed givet Verdo samtykke (Databeskyttelseslovens § 11, stk. 2, nr. 2) til at bruge e-Boks og/eller NemKonto.

Hvis du har givet dit samtykke til, at Verdo må behandle dit CPR-nummer til at bruge e-Boks og/eller NemKonto, kan du altid trække dit samtykke tilbage ved at henvende dig til Verdo på ovennævnte kontaktoplysninger. Verdo stopper straks brugen af dit CPR-nummer til e-Boks og NemKonto, hvis du trækker dit samtykke tilbage.

Webshoppen www.oletietze.dk og www.heatlets.dk

Når du handler på vores webshops, indsamles der en række nødvendige oplysninger om dig, herunder navn, adresse, kontaktoplysninger og kontooplysninger, med det formål at kunne levere og afregne dine varer. Vi anvender hjemlen i Databeskyttelsesforordningens Art. 6, stk. 1, litra b.

Derudover anvender vi dine oplysninger til at lave segmentering med det formål at øge kendskabet til vores kundegrupper. Her anvender vi hjemlen i Databeskyttelsesforordningens Art. 6 stk. litra f.

Dine oplysninger slettes, når du ikke har handlet ved os i mere end 5 år.

Solcellekunder

Har du en service og garantiordning på solcelleanlæg hos Verdo, behandler vi oplysninger om dit navn, adresse, kontaktoplysninger og solcelleforbrugsdata, med det formål at levere service og overvågning på dit anlæg efter aftale. Vi anvender hjemlen i Databeskyttelsesforordningens Art. 6 stk. 1 litra b.

Dine data opbevares, så længe du er registreret som kunde. Ved solcelleovervågning er der 20 års garanti. Stamkundedata slettes 1 år efter garantiperiodens udløb. 

Indkalder og skadevolder

Foretager du et indkald til Verdo’s vagttelefon, indsamler vi dit navn og kontaktoplysninger, samt adresse, hvis relevant, med det formål at afhjælpe en konkret situation. Vi anvender hjemlen i Databeskyttelsesforordningens Art. 6, stk. 1 litra b. Vi sletter oplysningerne 5 år efter, kundeforholdet er ophørt.

Er du skadevolder, fx påkørt et gadelys, indsamler vi navn og registreringsnummer fra politiet eller andre på skadestedet, med det formål at kunne afregne dig for eventuelle skader. Vi anvender hjemlen i Databeskyttelsesforordningens Art. 6, stk. 1 litra c. Vi videregiver dine oplysninger til forsikringsselskaber og kommunen. Oplysningerne slettes, når opgaven er udført, og hvis vi fremsender faktura, bliver dine oplysninger gemt i 5 år jf. bogføringsloven.

Kontaktpersoner hos erhvervskunder

Er du leverandør eller samarbejdspartner hos Verdo-koncernens selskaber, indsamler vi dine kontakt- og faktureringsoplysninger, indtil 5 år efter vores forretningsrelationer er ophørt. Vi gemmer dine oplysninger for at kunne handle, afregne og kommunikere med dig jf. behandlingshjemlen i Databeskyttelsesforordningens Art 6 stk. 1 litra b.

Har du et adgangskort til en af Verdo’s lokationer, er du registreret i vores alarmsystem med navn og firma. (Er du medarbejder i vores alarmselskab, har vi også dit telefonnummer og din email, så vi kan kommunikere med dig.) Derudover føres der en log over, hvilke døre dit kort har tilgået på hvilken dato og på hvilket tidspunkt, med det formål at øge sikkerheden og opklare evt. kriminalitet/uhensigtsmæssig adfærd. Vi anvender hjemlen i Databeskyttelsesforordningens Art. 6, stk. 1, litra f, da det er i Verdo interesse at have et højt niveau af sikkerhed og at kunne opklare evt. kriminalitet og forhindre uhensigtsmæssig adfærd. Loggen gemmes i et år og de øvrige oplysninger gemmes, indtil du ikke længere har et adgangskort til Verdo’s lokationer.  

Anmeldelse af gadelys og flytning af gadelys

Hvis du anmelder fejl på gadelys eller anmoder om flytning af gadelys, registrerer vi oplysninger om dit navn, adresse og email, med det formål at kunne kontakte dig ifm. udførsel af opgaven, samt evt. udsende en faktura til dig. Vi anvender hjemlen i Databeskyttelsesforordningens Art. 6 stk. 1 litra f. Oplysningerne slettes, når opgaven er udført, og hvis vi fremsender faktura, bliver dine oplysninger gemt i 5 år jf. bogføringsloven.

Besøgende på kraftvarmeværket

Besøger du Verdo’s kraftvarmeværk bliver relevante oplysninger registreret, herunder fx dit navn, firma, dato, klokkeslæt, kontaktperson hos Verdo og kontaktoplysninger. Det er nødvendigt for Verdo at vide præcist, hvem der er til stede på kraftvarmeværket på et hvert givet tidspunkt. Dette er en sikkerhedsmæssig foranstaltning fx ift. eventuel evakuering. Vi anvender hjemlen i Databeskyttelsesforordningens Art 6, stk. 1, litra f. Oplysninger slettes senest 3 måneder efter, besøg er afholdt.

Overvågning ved Kraftvarmeværket og havnearealer

Verdo har overvågning af områder omkring kraftvarmeværket og havnen på Randers havn, hvor der skiltes med det. Formålet er overholdelse af regler om ISPS - terror sikring, samt forebyggelse og opklaring af kriminalitet, beskyttelse af personale og overvågning af anlæg. Vi anvender hjemlen i Databeskyttelsesforordningens Art. 6 stk. 1 litra c og f. Optagelserne gemmes i 30 dage jf. tv-overvågningsloven.

Telekunder overgået til Stofa

Verdo opbevarer pt. historiske data på telekunder, der er overgået til Stofa i 2016, med det formål at overholde bogføringslovgivningen og for at kunne håndtere eventuelle tvister. Der er tale om navn, adresse, kontaktoplysninger, afregnernummer og betalingsoplysninger. Vi anvender hjemlen i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c. Oplysningerne gemmes i 5 år indtil 2021.

Konkurrencer

Hvis du deltager og bliver udtrukket som vinder i en af vores konkurrencer på vores sociale medier, beder vi i nogle tilfælde, såfremt du ønsker at få tilsendt din præmie, om din adresse via chatten. Vi sletter din adresse igen, så snart præmien er afsendt. Vi anvender hjemlen i Databeskyttelsesforordningens Art. 6, stk. 1, litra f, da det er i vores interesse at kunne udsende præmier til vindere.

Sociale medier som Facebook/instagram og LinkedIn har hovedsæde i USA, som opfattes som et usikkert tredjeland. Virksomheden er medlem af US Privacy Shield list, der vurderes som en garanti for sikker behandling af data.

Hvis du deltager i konkurrencer via vores hjemmeside, vil du blive bedt om at samtykke til modtagelse af nyhedsbrev. Læs mere om vilkår for nyhedsbrev her.

Eventdeltagere

Deltager du i et af vores events, registrerer vi oplysninger om dit navn, evt. titel, virksomhed, kontaktoplysninger, med det formål at udsende præsentationer og takke-emails og lave segmentering. Vi anvender hjemlen i Databeskyttelsesforordningens Art. 6, stk. 1, litra f, da det er i vores interesse at udlevere materiale og takke for deltagelse, samt analysere på hvilke consumertyper, der deltager i vores events. Oplysningerne slettes, når eventet samt efterfølgende udsendelser og analyser er overstået. er overstået.

Udfylder du konkurrencekuponer med navn og kontaktoplysninger, opbevarer vi dine oplysninger, indtil eventet er overstået, og en vinder er fundet. Vi anvender hjemlen i Databeskyttelsesforordningens Art 6., stk. 1, litra f, da det er i vores interesse at finde en vinder af vores konkurrence. Kuponer makuleres, når eventet er overstået.  

Der kan blive taget billeder og video til events jf. afsnittet ”Brug af billeder og video”

Henvendelser

Henvender du dig til Verdo via email eller chat, behandler vi de oplysninger, du har angivet i beskeden med det formål at yde den korrekte service. Vi anvender hjemlen i Databeskyttelsesforordningen Art. 6, stk. 1, litra f, da det er i vores interesse at besvare henvendelser. Vi sletter løbende emails og chathenvendelser, når henvendelsen er besvaret.

Brug af billeder og video

Ved afholdelse af forskellige arrangementer kan Verdo tage billeder og video af deltagere og bruge på hjemmesiden og sociale medier, samt sende til pressen. Såfremt billederne vurderes som harmløse og hverken udnytter, udstiller eller krænker de afbillede, anvendes hjemlen i Databeskyttelsesforordningens Art. 6, stk. 1, litra f, med det formål at skabe omtale af Verdo’s arrangementer. Såfremt Verdo ønsker at anvende billederne til markedsføringsmateriale, indhentes der samtykke fra de afbillede personer, jf. Databeskyttelsesforordningens Art. 6, stk. 1, litra a.

Verdo sletter billeder ved egen drift, når de ikke vurderes relevante mere, eller når du trækker dit eventuelt afgivne samtykke tilbage. Du kan altid henvende dig til os på ovenstående kontaktoplysninger, hvis du vil have billeder af dig slettet.

Udtalelser på hjemmesider

Hvis du har givet dit samtykke (jf. Databeskyttelsesforordningens Art. 6, stk. 1, litra a), anvender vi et billede af dig, samt en udtalelse om vores produkter på vores hjemmesider med det formål at markedsføre os. Vi sletter oplysningerne, når du trækker dit samtykke tilbage, eller når vi vurderer, at udtalelsen er forældet.

Gæster på hovedkontoret

Besøger du vores hovedkontor, skal du, af sikkerhedsmæssige årsager, angive dit navn, firma og tlf. nr. I tilfælde af evakuering eller kriminalitet er det i Verdo’s interesse, at vi har en log over hvem, der har været i bygningen på et givent tidspunkt. Vi anvender hjemlen i Databeskyttelsesforordningens Art. 6, stk. 1, litra f.  Loggen bliver slettet efter 60 dage.

Tinglysning for privatpersoner

Verdo foretager tinglysning af privatpersoner ifm. deklarationer af rettigheder - ledninger mv. på privat ejendom. Det sker efter aftale med dig.  Her modtager vi navn, adresse, kontaktoplysninger, CPR nr., kontooplysninger og en fuldmagt. Registrering af privatpersoners CPR-nr. sker, da videregivelse kræves af offentlig myndighed (tinglysningsretten), jf. databeskyttelseslovens § 11. CPR-nr. slettes når tinglysningen er gennemført. For at kunne dokumentere rettigheden skal dokumentation for korrespondancen omkring forhandlingerne ifm. tinglysningen gemmes, indtil servitutten ikke eksisterer mere eller bliver aflyst. Årsagen hertil er, at eventuelle tvister skal kunne håndteres.

Vi videregiver oplysninger til offentlige myndigheder, herunder domstolsstyrelsen, tinglysningsretten.

Nyhedsbreve  
Med henblik på at markedsføre Verdo’s produkter udsender vi nyhedsbrev, hvis du har givet dit samtykke hertil. Læs mere om vilkår for nyhedsbreve her: https://www.verdo.com/dk/det-med-smaat/gaeldende-vilkaar/

 1. Generel undtagelse til sletning

Såfremt der er verserende tvister mellem dig og Verdo, gemmes oplysninger, indtil tvisten er løst.

 1. Videregivelse af personoplysninger
  De enkelte dataansvarlige Verdo-selskaber videregiver dine personoplysninger til Verdo’s moderselskab, som behandler dine oplysninger på vegne af selskaberne.

Herudover videregiver vi dine personoplysninger til andre, i det omfang vi er forpligtet hertil i henhold til lovgivning, samt til vores leverandører, i det omfang det er nødvendigt. Dette er fx alarmselskaber, e-Boks, banker, advokater, inkasso, revisor, offentlige myndigheder.

Verdo har en række databehandlere i form af it-underleverandører og analysebureauer, som modtager personoplysninger og behandler dem på vegne af Verdo.

Hos Verdo har vi en høj standard for vores leverandørers behandling af personoplysninger, og vi gør meget ud af at sikre os, at alle, som vi videregiver oplysninger til, lever op til den databeskyttelsesretlige lovgivning.

 1. Dine rettigheder
  Som led i MEH’s behandling af dine personoplysninger, har du følgende rettigheder:
 • Ret til at modtage oplysninger om hvordan og til hvilke formål, vi behandler dine oplysninger
 • Ret til at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig
 • Ret til at få urigtige oplysninger berigtiget
 • Ret til at få dine personoplysninger slettet
 • Ret til begrænsning af behandling af dine oplysninger
 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
 • Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine oplysninger
 • Ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering

Du kan til enhver tid trække et eventuelt afgivet samtykke tilbage ved at henvende dig på kontaktoplysningerne øverst i denne politik. 


Hvis du har spørgsmål til dine rettigheder eller vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte Verdo på ovennævnte kontaktoplysninger.  

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

 

 1. Klagevejledning
  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, Verdo behandler dine personoplysninger på.

Du finder Datatilsynets klagevejledning og kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

 

 1. Sikkerhedsstandarter og håndtering af databrud
  Verdo har iværksat en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som skal sikre beskyttelse af dine personoplysninger mod utilsigtet eller ulovlig destruktion, tab eller ændring og mod uautoriseret offentliggørelse, misbrug eller anden behandling i strid med gældende ret.

Hvis vi identificerer sikkerhedsbrud eller bliver informeret om, at sikkerheden ved en behandling af personoplysninger bliver - eller risikerer at blive - kompromitteret i en sådan grad, at det indebærer en høj risiko for dine rettigheder eller frihedsrettigheder, informerer vi omgående.

Verdo har endvidere implementeret en særlig procedure for, hvordan eventuelle brud på persondatasikkerheden skal håndteres, herunder hvordan Datatilsynet og Verdo’s kunder underrettes.

 1. Kontrol og ændringer
  Verdo foretager løbende kontrol for at sikre, at behandlingen af personoplysninger altid er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelsesretlige lovgivning.

MEH vil løbende overveje, om denne politik for behandling af personoplysninger bør revideres. Hvis det sker, vil du kunne se den reviderede politik på www.meh.dk.