Hold styr på begreberne inden for grøn strøm 

Hvad er grøn strøm, oprindelsesgaranti og CO2-kreditter?

Hvad er grøn strøm, oprindelsesgaranti og CO2-kreditter? Midtjysk Elhandel hjælper dig med at finde hoved og hale i begreber inden for grøn strøm såsom 1- og 2-bladsordningen, CO2-kvoter, PPA – power purchase agreement, El-deklarationer og mere. Læs med her. 

Grøn strøm – hvad er det? 
Grøn strøm er strøm, der kommer fra vedvarende energikilder (VE-kilder). Det vil sige energikilder, der er produceret bæredygtigt, udleder minimal CO2 og som ikke slipper op. De mest kendte er vand-, vind- og solenergi. Elnettet i Danmark er en blanding af strøm produceret af vedvarende energikilder og strøm produceret af fossile brændsler. Ved at købe oprindelsesgarantier har du mulighed for at sikre, at 100% af den mængde strøm, du bruger, er grøn. 

Oprindelsesgaranti/Guarantee of Origin (GoO), RECS-beviser 
Kært barn har mange navne. I bund og grund betyder det, at når du køber grøn strøm, får du et certifikat, en oprindelsesgaranti, der dokumenterer og garanterer, at din strøm kommer fra vedvarende energikilder. Hvis du køber oprindelsesgarantier, der svarer til din virksomheds elforbrug, kan virksomheden kalde sig CO2-neutral. 

CO2-kvoter 
En CO2-kvote er retten til at udlede 1 ton CO2 i en nærmere bestemt periode. Der er en vis mængde CO2-kvoter til rådighed, dvs. hvis man køber en CO2-kvote, kan andre ikke udlede det ton CO2. Derfor er det en god, bæredygtig strategi at opkøbe CO2-kvoter, eksempelvis svarende til virksomhedens elforbrug, for derefter at annullere dem.  

CO2-kreditter/klimakreditter 
En CO2-kredit eller klimakredit er en enhed, der kan købes og handles mellem stater og virksomheder. En CO2-kredit giver, på samme måde som en CO2-kvote, ret til at udlede 1 ton CO2. CO2-kreditter stammer fra konkrete og godkendte klimaprojekter i andre lande, og bruges til at kompensere for klimapåvirkning af aktiviteter i virksomheden såsom el-forbrug eller transport. Kreditterne udstedes af FN 

El-deklarationer 
Der findes to typer af el-deklarationer – den generelle deklaration og den individuelle deklaration. 
Den generelle deklaration viser brændselsfordelingen samt de tilhørende miljøpåvirkninger ved almindeligt salg af elektricitet i Danmark og er korrigeret for import og eksport. Den viser sammensætningen af den produktion, der er tilbage, når produktion solgt på certifikater, er trukket ud.  
Den individuelle deklaration benyttes ved mærkning af strøm, hvortil der er udstedt certifikater. Den viser, hvilke energikilder, der er medregnet i dit el-køb og de tilknyttede miljøpåvirkninger. Her garanterer el-handleren, at der er opkøbt de deklarerede certifikater. 

1- og 2-bladsordningen 
Bladmærkeordningen skal gøre det nemmere for forbrugerne at vælge strøm, der kommer fra vedvarende energikilder. 
1 blad () = Her stammer den indkøbte el udelukkende fra vedvarende energikilder. Kan dette dokumenteres, må el-leverandører bruge klimarelaterede udsagn som ”grøn strøm”, når de samtidig anvender den frivillige mærkningsordning. 
2 blade () = Udover at følge ovenstående skal el-leverandøren lave klimatiltag, der yderligere reducerer udledningen af CO2 svarende til som minimum den mængde strøm, som kunden forventes at bruge. Det vil sige, at man reducerer ens CO2 -udledning med 100% en gang til.  

Læs mere om dine muligheder her 

PPA – power purchase agreement  
PPA er en aftale om, at en virksomhed køber sin strøm i et bestemt antal år fra en specificeret energikilde. Ofte er virksomheden selv involveret i processen med at etablere vindmølle- eller solcelleparken.  

Kilder:  
Energinet Danmark 
Forbrugerombudsmanden 

I Midtjysk Elhandel lægger vi vægt på at møde virksomheden, hvor den er. Vi har en dialog for at finde ud af, hvor grøn man ønsker at være, og så sørger vi sammen med virksomheden for at komme i mål.
Jan Fuglsang, Key Account Manager, Midtjysk Elhandel. 

Kontakt os i dag og lad os starte dialogen

Jan Fuglsang

Key Account Manager

Læs mere om Jan