Bladmærkeordningen sikrer gennemskuelighed for forbrugeren

Skru op og ned for dine klimatiltag 

1- og 2-bladsordningen 

Ønsker du at benytte dig af grøn strøm i virksomheden, har du inden for den såkaldte ’Bladmærkeordning’ to muligheder: 1-bladsordningen og 2-bladsordningen 

Bladmærkeordningen er lavet, så forbrugere lettere kan vælge virksomheder, der bruger strøm fra vedvarende energikilder. Køber du strøm igennem bladmærkeordningen, får du også mulighed for at bruge symbolet i din markedsføring. 

 

1 blad

Her stammer den indkøbte el udelukkende fra vedvarende energikilder. Kan dette dokumenteres, må vi som el-leverandør bruge klimarelaterede udsagn som ”grøn strøm”, når vi samtidig anvender den frivillige mærkningsordning. 
 
Hos Midtjysk Elhandel tilbyder vi køb af grøn strøm. Når du køber grøn strøm, får du et certifikat, der dokumenterer oprindelsen af strømmen, og at den er produceret på vedvarende energikilder. Der er flere muligheder i forhold til vedvarende energi, eksempelvis biomasse, vind-, vand- og solenergi. 

 

2 blade

Hvis du vil opnå 2 blade skal du, udover at følge ovenstående, foretage klimatiltag, der yderligere reducerer udledningen af CO2 svarende til som minimum den mængde strøm, som du forventer at bruge. Det vil sige, at du reducerer din CO2 -udledning med 100% én gang til.  

For at opfylde disse krav kan Midtjysk Elhandel, udover oprindelsesgarantier, tilbyde CO2-kreditter fra en lang række klimaprojekter. Midtjysk Elhandel arbejder sammen med anerkendte internationale leverandører omkring køb af klimakreditter og støtte til dokumenterede klimaprojekter.

Få en grønnere virksomhedsprofil til klimavenlige priser

Prisen på certificeret el fra vedvarende energikilder bliver fastsat på baggrund af udbud og efterspørgsel på certifikaterne. Hertil er der et mindre tillæg for håndtering og administration af aftalen. Når I indgår en aftale med Midtjysk Elhandel udsteder vi et certifikat som dokumentation for el-leverancen (1- eller 2 bladet), der svarer til jeres virksomheds forbrug.

Styrk jeres grønne virksomhedsprofil med grøn el - så miljøet kan mærke en forskel. Henrik Ravn, Key Account Manager i Midtjysk Elhandel

Mulighed for at støtte klimaprojekter 

Under 2-bladsordningen er en af mulighederne som nævnt, at støtte klimaprojekter i udviklingslande. Projekterne har det til fælles, at de reducerer udledningen af CO2. Derudover har mange af klimaprojekterne andre positive effekter, såsom øget lokal beskæftigelse eller forbedringer i det lokale miljø.  

Et klimaprojekt i Bangladesh

Som eksempel beskriver vi i dette afsnit et klimaprojekt i Bangladesh. Dette projekt sparer miljøet for ca. 3,7 mio. ton CO2 om året. 

Naturgasnettet i Dhaka, Bangladesh, betjener 286.000 kunder i Dhaka og omegn. Det er gradvist blevet udbygget siden midten af ​​1960'erne men er gennem årene ikke vedligeholdt tilstrækkeligt. Det har resulteret i lækager, og naturgas, som hovedsageligt består af metan, er blevet frigivet i atmosfæren.  

Dette projekt blev skabt for at reparere disse lækager. Projektet har uddannet og ansat mere end 100 lokale medarbejdere og bidraget med avanceret udstyr til effektiv reparation af lækager. I alt sparer projektet miljøet for ca. 3,7 mio. ton CO2-ækvivalenter om året, hvilket ellers ville have bidraget til den globale opvarmning. 

Globalt set er Bangladesh et af de lande, der er mest sårbare over for stigende havniveauer. Projektet støtter derfor et af de mest trængende udviklingslande i kampen mod klimaændringer.

Se mere her

Andre klimatiltag 

Eksempler på andre klimaprojekter der er mulighed for at støtte under 2-bladsordningen: 

  • Vindprojekter i Kina, Indien, Marokko, Indonesien, Uruguay, Thailand, Bulgarien 
  • Solprojekter i Sydafrika, Philipinerne 
  • Geotermi i Indonesien 
  • Biogas i Vietnam 
  • Indsamling og anvendelse af lossepladsgas til elproduktion i Brasilien 
  • Implementering af vandfiltre i Cambodia 
  • Forbedring af ovne/komfurer og vandindvindingsteknologi i Malawi 

Kontakt os i dag og lad os starte dialogen

Jan Fuglsang

Key Account Manager

Læs mere om Jan