Ser vi endnu en gang et marked mod ”normalen”?

Markedsnyt december 2020

Hydrobalancen har sat sig på magten til at diktere priserne, mens CO2-kvoterne fortsat fylder godt og forventes at indtage en endnu større rolle, hvis målene om CO2-reduktioner skal nås. Og så kommer vi heller ikke denne gang udenom den latente frygt, som COVID-19 spreder i markedet. Hvad får julens sammenkomster af betydning, og kommer den længe ventede vaccine? Midtjysk Elhandel – MEH – giver dig her en aktuel status over elmarkedet i Danmark og Norden. 

Markedssituationen i skrivende stund

Markedet er præget af store bevægelser i EPADs og systemkontrakten. Det har givet EPADs til 20 euro, mens systemkontrakten ligger på 12 euro. Faktisk er niveauet for EPADs så højt, at vi ikke mindes en EPAD, der har ligget så markant højere end systemkontrakten. En af forklaringerne skal findes i nedbør og fyldte hydromagasiner, der fik systemkontrakten til at rasle. Samtidig præsterede gasmarkedet og CO2-kvoterne godt, og det har skabt et større spænd mellem den tyske systempris og den danske. Når prisforskellen mellem de to stiger, stiger EPADen tilsvarende.

Prisen på CO2-kvoter er på vej mod mere normale niveauer på 30 euro. Modsat sidste måned, hvor vi var vidne til et markant dyk i kvoterne. Den toneangivende forklaring på kvoternes tur opad skal findes i den politiske dagsorden, hvor CO2-kvoterne forventes at indtage en endnu større rolle, hvis de ambitiøse CO2-mål skal indfris.

Et kig mod gasprisen viser, at den er godt kørende. Prisen ligger i skrivende stund på 15 euro. Det er fortsat billigt, men det er en pris på vej op, når vi sammenligner med de tidligere måneder. Den opadgående pris er primært grundet sæsonen, hvor fyringen for alvor er sat ind.

I sidste måneds Markedsnyt berettede vi om en hydrobalance – der sammen med CO2-kvoterne – dikterede markedet. Hydrobalancen ligger fortsat på +20 TWh, men vejrguderne spår tørt vejr i den kommende periode, og det sender balancen nedad og rammer +14 TWh ultimo december. Svækkes hydrobalancen som forventet, vil systemprisen unægteligt stige og samtidig sende EPADs i endnu uhørte højder. Men det afhænger alt sammen af, at vejret leverer som vejrguderne spår.

Den fælles nordiske systempris ligger på 20 euro – som sidste måned. Men det betyder ikke, at markedet har været i bero – tvært imod. Systemprisen har taget en voldsom rutsjebanetur den seneste måned, hvor den var nede at runde 12 euro. En af årsagerne til rutsjebaneturen er hydrobalancen. Den har været så høj, at man har solgt løs af reserverne – og det gav systemprisen et dyk.

MEH-køb-bæredygtig.png Klima og vejr

Et blik rettet mod prognosen for vejret i Danmark og Norden viser tørre tider og nedbør under normalen for årstiden. Det sender ressourcer ud af hydromagasinerne, og giver -6 TWh i forhold til de +20, der er i magasinerne nu. Så forventningen er, at vi ultimo december rammer en hydrobalance på +14 TWh.

Globe Negativ 75X75 Internationale forhold

Heller ikke i denne måned kommer vi uden om coronapandemien, der fortsat spøger. For hvad får julens sammenkomster af betydning, og kommer den længe ventede vaccine til årsskiftet? Det er en skepsis, der kommer til udtryk på markedet, og vi kan kun gisne om, hvad negative udfald på spørgsmålet får af betydning for elforbruget og markedet generelt. Men kommer vi positivt på den anden side af jul, og bliver vaccinen godkendt, så lyder forventningerne til gengæld, at det vil tæmme den latente frygt.

MEH's rådgivere anbefaler

Rekordhøje priser på EPADs og en hydrobalance, der forventes svækket over de kommende uger, præger markedet netop nu. Vi ser intet, der peger i retning af, at EPADen leverer som normalt næste år. Selvom systemprisen stiger, vil vi formentlig ikke se EPADen kollapse tilsvarende. Samlet set ligger prisniveauet på markedet fornuftigt, men herfra kan det gå i flere retninger. Ændrer vejrudsigterne kurs og melder om mere nedbør, kan det meget vel få systemprisen til at handle 5 euro ned. Er du i tvivl om, hvilket produkt der er det optimale for dig, så kontakt os for individuel rådgivning om den helt rigtige el-aftale til dig.

Markedsnyt i tal

36,02 EUR/MWh
Spotpris DK1 pr. 4. november 2020
36,69 EUR/MWh
Spotpris DK2 pr. 4. november 2020
25,15 EUR/t
CO2-kvotepris pr. 4. november 2020
26,80 EUR/MWh
Systempris pr. 4. november 2020

Prisudvikling

Prisudvikling

Spotpris-udvikling

Spotpris

Er du klar til at handle strøm?
Kontakt os allerede i dag.

Maj-Britt Christiansen

Key Account Manager

Læs mere om Maj-Britt

Seneste Markedsnyt

Indholdet i Markedsnyt er udtryk for MEH’s nuværende vurdering af markedet og kan ikke erstatte individuel rådgivning. MEH påtager sig intet ansvar for tab eller omkostninger, som direkte eller indirekte har noget med indholdet i Markedsnyt at gøre. MEH kan ikke gøres ansvarlig for fejlagtige oplysninger i Markedsnyt.