Et marked tilbage til normalen – er det tilfældet?

Markedsnyt september 2020

Også på det nordiske elmarked har den seneste tids pandemi sat sine spor. Men vi oplever nu et marked på vej tilbage til normalen. Et marked på vej i balance. Grøn omstilling melder igen sin plads i toppen af den politiske dagsorden, og det har smækket CO2-kvoterne i vejret. Det har samtidig smidt kul ud af ligningen og øget efterspørgslen efter gas. Dét tilsammen har sendt elprisen én vej – nemlig opad. Midtjysk Elhandel – MEH – giver dig her en aktuel status over elmarkedet i Danmark og Norden.

Markedssituationen i skrivende stund

Før sommeren var markedet præget af historisk lave systempriser og råvarepriser. Nu tyder flere parametre på, at vi er på vej mod mere normale tilstande. De tilstande, vi kendte inden coronapandemien slog markedet ud af kurs.

Kigger vi på den fælles nordiske systempris lå den ultimo juli på 20 euro mod 26 euro ultimo august. En markant stigning på 6 euro på blot en måned – og en væsentlig forskel fra de encifrede tal, vi var vidne til i juni.

Hvert land i Norden har egne prisområder (som DK1 og DK2 i Danmark), der handler enten som fradrag eller tillæg til systemprisen. I DK1 (Jylland og Fyn) tog den et dyk på 5 euro i august. En af de væsentligste grunde skal findes i forskellen på den nordiske systempris, der steg med 6 euro mod en systempris i Tyskland, der ikke fulgte samme tempo. Det justeres gennem tillægget for at sikre balance landene imellem.

Gas er fortsat eftertragtet. I juni måneds Markedsnyt kunne vi berette om historisk lave råvarepriser, særligt på gas, der ramte 5 euro pr. MWh. I dag – blot et par måneder senere, er det en anden snak. I takt med stigende efterspørgsel på gas, har gasprisen bevæget sig væk fra bunden og taget et markant nøk opad til 14 euro ultimo august. Prisen er altså stødt stigende, og her spiller flere faktorer ind som de primære årsager. Asien melder sig igen om buddet om de eftertragtede LNG cargos containere, der fragter gas, som særligt under coronapandemien røg til Europa. Det har skabt mere balance mellem udbud og efterspørgsel efter gas; dog forventes der fortsat et overskud – også et godt stykke ind i 2021.

Da coronapandemien meldte sit indtog, måtte klimaet vige pladsen øverst på den politiske dagsorden, og det sendte fluks CO2-kvoteprisen fra 23 euro helt ned til 14 euro. CO2-kvoteprisen har siden juni været stødt stigende og ligger i skrivende stund på 25 euro pr. ton. Vel at mærke højere end før coronapandemien for alvor satte ind. Bliver der sat yderligere pres på CO2-kvoterne, vil gaspriserne ligeledes gå op. Ligningen er nemlig ret enkel. Når CO2-kvoterne ryger op, falder efterspørgslen på kul tilsvarende. Som vi spåede i juni måned, har klimaet igen indtaget toppen i den politiske dagsorden i takt med en europæiske økonomi på vej mod mere normale tilstande.

Hydrobalancen ligger på omkring +10 TWh og startede august måned i +15. Et niveau markant under første kvartal, der lå på +40, men altså ikke udsving, der kan forklare prisstigningen på 6 euro på den fælles nordiske systempris. For første gang længe udgør hydrobalancen altså ikke den toneangivende årsag til systemprisens udvikling.

Globe Negativ 75X75 Internationale forhold

Et af verdens længste søkabler, det nye strømkabel mellem Norge og Tyskland, melder nu klar til test på bunden af Nordsøen. Kablet NordLink skal med sine 623 kilometer og en kapacitet på 1.400 MW fragte hydrostrøm fra Norge til Tyskland og vindstrøm den anden vej.

Hvorvidt strømkablet bliver en succes, står stadig uvist. Usikkerheden går primært på, hvorvidt Nordtyskland er gearet til at modtage den ekstra strøm fra Norge. Tyskland oplever i dag udfordringer med at fragte strømmen fra den nordlige del af landet til Sydtyskland, hvor hovedparten af forbruget ligger. For at lette presset på de tyske elkabler, har Tyskland tilbagekøbsaftaler med Danmark, som lukker for vindstrømmen og dermed kapaciteten til Tyskland. Men uden tilsvarende aftaler med Norge, kan man kun gisne om, hvordan den ekstra mængde strøm håndteres.

Alt andet end lige forventes kablet at få indvirkning på systemprisen. Jo mere billig strøm fra Norge, der sendes sydpå, des højere bliver prisniveauet i Norden. Men hvor meget og hvor lidt kan kun tiden vise. Kablet forventes at være i fuld drift i marts 2021.

MEH-køb-bæredygtig.png Klima og vejr

Et kig på vejrprognoserne for september melder om nedbør og overskud på hydrobalancen. Kigger vi isoleret på nedbøren, vil det sende systemprisen ned. Men fortsætter CO2-prisen på sit høje niveau kombineret med en stigende efterspørgsel efter gas, trækker det prisen i den anden retning. Så en systempris i frit fald bliver næppe en realitet. Temperaturen ligger tæt på normalen for årstiden og forventes heller ikke at give anledning til udsving i prisen.     

MEH's rådgivere anbefaler

Der er forsat overskud af gas, og det kan meget vel give gasprisen et nøk nedad. Samtidig ligger hydrobalancen på +10 TWh, og bliver prognosernes spåen om et vådt efterår en realitet, påvirker det prisen i samme nedadgående retning. Svigter nedbøren, ser vi til gengæld et marked i modsat retning. Uanset, er markedet på vej i balance, så de store prisudsving forventes ikke i den kommende tid.

Er du i tvivl om, hvilket produkt der er det optimale for dig, så kontakt os for individuel rådgivning om den helt rigtige el-aftale til dit behov.

Markedsnyt i tal

29,88 EUR/MWh
Spotpris DK1 pr. 9. september
32,41 EUR/MWh
Spotpris DK2 pr. 9. september
26,77 EUR/t
CO2-kvotepris pr. 8. september
25,12 EUR/MWh
Systempris pr. 9. september

Prisudvikling

Prisudvikling MEH Sep 2020

Spotpris-udvikling

Spotpris Udvikling MEH Sep 2020

Er du klar til at handle strøm?
Kontakt os allerede i dag.

Maj-Britt Christiansen

Key Account Manager

Læs mere om Maj-Britt

Seneste Markedsnyt

Indholdet i Markedsnyt er udtryk for MEH’s nuværende vurdering af markedet og kan ikke erstatte individuel rådgivning. MEH påtager sig intet ansvar for tab eller omkostninger, som direkte eller indirekte har noget med indholdet i Markedsnyt at gøre. MEH kan ikke gøres ansvarlig for fejlagtige oplysninger i Markedsnyt.